Rocznicowe obchody zbrodni w KZ Sonnenburg

W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku hitlerowcy rozstrzelali 819 więźniów obozu Sonnenburg w dzisiejszym Słońsku. Wśród ofiar byli między innymi Belgowie, Holendrzy i Luksemburczycy. O tym tragicznym wydarzeniu mieszkańcy gminy pamiętają do dzisiaj. Historię samego obozu przypomina ekspozycja Muzeum Martyrologii w Słońsku.

27.01.2017 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami tej tragicznej rocznicy. Obchody rozpoczęła msza św. w słońskim kościele, a następnie uczestnicy zgromadzili się przy pomniku pomordowanych jeńców, gdzie odbył się apel poległych w asyście kompanii honorowej WP z Międzyrzecza. Po oddaniu salwy honorowej i złożeniu wieńców pod pomnikiem udano się na cmentarz pomordowanych, gdzie również złożono wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli udział m. in. przedstawiciele konsulatów Niemiec, Rosji oraz konsul honorowy Luksemburga w Polsce. Miasto Kostrzyn reprezentowane było przez burmistrza Andrzeja Kunta oraz dyrektora MTK Ryszarda Skałbę.