Przyjęcie noworoczne w Peitz

Od 16 lat miasta Peitz i Kostrzyn nad Odrą łączą na mocy podpisanej umowy relacje partnerskie. Przez te lata zrealizowano wiele wspólnych projektów, z których część jest efektem współpracy na niwie historycznej. Do dzisiaj można np. oglądać w cytadeli w Peitz wykonaną przy udziale Muzeum Twierdzy Kostrzyn wystawę poświęconą Margrabiemu Janowi Kostrzyńskiemu.

Na tegorocznym spotkaniu 20.01. br. Kostrzyn reprezentowany był przez Burmistrza Andrzeja Kunta, Przewodniczącego RM Marka Tatarewicza oraz Dyrektora MTK Ryszarda Skałbę. Spotkanie miało raczej kurtuazyjny charakter, konkrety omawiane są na spotkaniach roboczych. Mimo to znalazła się chwila, aby potwierdzić pewne ustalenia odnośnie współpracy w roku 2017. Jak już informowaliśmy Muzeum Twierdzy organizuje w październiku wycieczkę autokarową do Peitz na święto połowu karpi, wcześniej ekipa z Peitz ma się pojawić na otwarciu przystani nad Odrą oraz ze swoją artylerią na Dniach Twierdzy. Inne wspólne przedsięwzięcia jeszcze w tym roku niewykluczone.