Pracownicy MTK wyposażeni w jednolity ubiór

Praca naukowo-badawcza, archiwalna, koncepcyjna  w Muzeum Twierdzy Kostrzyn stanowi tylko pewien fragment naszej działalności. Sporą część czasu pracy muzealnicy realizują poza biurem: na terenie Starego Miasta, w obiektach twierdzy, w terenie, również poza Kostrzynem (wykopy archeologiczne, prelekcje, konferencje, wycieczki i in.). W celu ujednolicenia wyglądu oraz wzmocnienia identyfikacji z firmą (choć na tym polu nie mamy sobie wiele do zarzucenia) wprowadzamy stopniowo jednolity ubiór służący również lepszej rozpoznawalności naszych pracowników, szczególnie w czasie organizowanych przez nas imprez.

Rozpoczęliśmy od bluz z polaru, które sprawdzają się w okresie jesienno-zimowym. Jak nasi pracownicy się w nich prezentują, będzie można ocenić podczas bezpośrednich kontaktów z nami czy to przy okazji wizyty w naszym muzeum, czy to w czasie zwiedzania lub innych wydarzeń z naszym udziałem. W planach mamy również wyposażenie w ujednolicony ubiór wiosenno-letni, ale to już z nadejściem cieplejszych dni i początkiem nowego sezonu muzealno-turystycznego.