"Dzień Głazu" w Moryniu

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nie ogranicza się ze swoimi działaniami edukacyjnymi tylko do terenu naszego miasta. Często z naszą ofertą wychodzimy na zewnątrz (prelekcje, seminaria itp.).

Tym razem nasi pracownicy Jerzy Dreger i Krzysztof Socha wzięli udział w dniu 27.04. w Festiwalu Nauki dla dzieci i młodzieży "Dzień Głazu" w Moryniu, gdzie jeden z nich zaprezentował wykład odnośnie bytności Wikingów na Pomorzu, a drugi przeprowadził warsztaty archeologiczne "Kamień - Brąz - Żelazo". Obie prezentacje wzbudziły ogromne zainteresowanie przybyłej młodzieży szkolnej, która czynnie wzięła udział w zaplanowanych działaniach, co spowodowało, iż otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w kolejnej edycji festiwalu.