Kolejna prezentacja archeologiczna

Pracownicy Muzeum Twierdzy oprócz wykonywania bieżących obowiązków zajmują się również pracą badawczą. Jej wyniki chętnie prezentujemy na zewnątrz i są one przyjmowane z uznaniem i zainteresowaniem w gremiach naukowych.

22 kwietnia 2016 roku w Instytucie Prahistorii UAM w Poznaniu Krzysztof Socha, archeolog MTK, wygłosił w ramach cyklu prelekcji Extra Limites referat pt. "Nie tylko Herkules. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Górzycy nad środkową Odrą". Wyniki badań zrobiły na słuchaczach ogromne wrażenie. W dyskusji podkreślano nie tylko sukces badawczy, ale również fakt, iż udało się go osiągnąć mimo bardzo ograniczonych środków na ten cel. No cóż, potrafimy sobie radzić w każdych okolicznościach.