Miejski kalendarz imprez - spotkanie

W dniu 13.12. br. na prośbę Muzeum Twierdzy odbyło się w Urzędzie Miasta spotkanie przedstawicieli kostrzyńskich instytucji kultury dotyczące ustalenia terminów i skoordynowania działań przy organizacji imprez w naszym mieście. Szeroka oferta wydarzeń, jakie oferowane są mieszkańcom Kostrzyna, powodowała w przeszłości kolizję terminów i nakładanie się imprez organizowanych przez KCK, MOSiR, MBP i MTK.

Nie jest możliwe uniknięcie wszelkich kolizji, ale ważnym jest, aby terminy najważniejszych wydarzeń się nie pokrywały. Temu celowi służyło to spotkanie. Już dzisiaj możemy poinformować, że Wiosenne Manewry Militarne odbędą się 22-23.04, otwarcie przystani na Odrze 29.04.,  Noc Muzeów 20.05., a XVIII Dni Twierdzy Kostrzyn 1-3.09.2017.  O innych imprezach organizowanych przez MTK poinformujemy wkrótce przedstawiając pełny kalendarz imprez na rok 2017.

W spotkaniu wziął udział również Burmistrz Miasta Andrzej Kunt oraz przedstawiciele Biura Integracji Europejskiej. Ustalono, że zostanie opracowany i umieszczony na kostrzyńskiej stronie internetowej kalendarz imprez miejskich, aby każdy z wyprzedzeniem mógł sobie zaplanować uczestnictwo w poszczególnych wydarzeniach.