Goście z Ukrainy w Muzeum Twierdzy

W minionym tygodniu na zaproszenie władz Kostrzyna nad Odrą przebywali w naszym mieście przedstawiciele instytucji samorządowych z Ukrainy, z obwodu chmielnickiego. W ramach wizyty goście nie tylko zapoznali się z obecnym funkcjonowaniem miasta i samorządu, jego problemami i codziennym życiem mieszkańców, ale również zainteresowali się historią Kostrzyna.

Pracownicy Muzeum Twierdzy nie tylko oprowadzili ich po terenie Starego Miasta i po ekspozycji w Bastionie Filip, ale również posłużyli za przewodników po stolicy Niemiec Berlinie, dokąd zorganizowano delegacji z Ukrainy jednodniową wycieczkę. Być może kiedyś udamy się z rewizytą do położonej w obwodzie chmielnickim dawnej twierdzy polskiej w Kamieńcu Podolskim? Zaproszeniem ustnym dysponujemy...