Brama Berlińska z certyfikatem POT

Od początku funkcjonowania Muzeum Twierdzy oddany nam w użytkowanie obiekt Bramy Berlińskiej pełni funkcję punktu informacji turystycznej. Jako pierwszy budynek położony na wjeździe od strony Niemiec na terytorium naszego kraju (i miasta) idealnie nadaje się do pełnienia tej funkcji. Znaczenie tego punktu zostało docenione przez Polską Organizację Turystyczną, która przeprowadziła na nasz wniosek w listopadzie br. certyfikację Bramy i przyznała nam status Certyfikowanego Punktu IT (z jedną gwiazdką).

Certyfikat został nam wręczony w Zielonej Górze podczas  Lubuskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniu 05.12. br. Certyfikat odebrała w imieniu MTK Agnieszka Płytnik zajmująca się na co dzień sprawami turystyki w muzeum i obsługą punktu IT w Bramie.

Punkt IT czynny jest na razie jedynie w sezonie turystycznym od kwietnia do października. Obsługujący go pracownicy udzielają informacji turystom w języku polskim, niemieckim i angielskim nie tylko o Muzeum Twierdzy i możliwości zwiedzania Starego Miasta i Bastionu Filip, ale również są to informację dotyczące całego regionu i nie tylko. Brama wyposażona jest w płatne i bezpłatne materiały informacyjne, publikacje dotyczące głownie historii miasta-twierdzy Kostrzyn oraz liczne pamiątki dla turystów. Dodatkowo prezentowane są w niej dwa cenne zabytki: płyta nagrobna Katarzyny Brunszwickiej (małżonki Jana z Kostrzyna) oraz sarkofag z pochówków w kryptach kościoła maryjnego. Obecnie znajduje się w niej również wystawa rzeźby „Kwiaty zła”. W przyszłych latach zamierzamy poszerzyć obsługę turystów w Bramie wzbogacając ją o kolejne elementy informacyjne.

PS. Dziękujemy Panu Sławomirowi Malinowskiemu za współpracę w sezonie 2016 i pomoc przy obsłudze punktu IT w Bramie Berlińskiej.