Reportaż RBB o kostrzyńskich mostach

Niemiecka telewizja regionalna RBB pojawiła się w dniu dzisiejszym w Kostrzynie celem zapoznania się i nakręcenia materiału odnośnie kostrzyńskich mostów granicznych. Szczególne zainteresowanie dziennikarzy wzbudził fakt ograniczenia nośności mostu drogowego do 7,5 t i wpływ tej decyzji na gospodarkę miasta.

Redaktor Joanna Jambor przeprowadziła rozmowy m.in. z wiceburmistrzem Zbigniewem Biedulskim oraz z dyrektorem Muzeum Twierdzy Ryszardem Skałbą. Burmistrz przedstawił w wywiadzie problemy komunikacyjne Kostrzyna i plany budowy nowych przepraw mostowych. Dyrektor MTK skoncentrował się na ruchu turystycznym i trudnościach w dotarciu do Muzeum turystów z Niemiec, których liczba proporcjonalnie spadła w porównaniu do lat minionych. 

Program zostanie wyemitowany w dniu dzisiejszym w magazynie „Brandenburg Aktuell” o godz. 19:30 przez stację „rbb Fernsehen” (w języku niemieckim).