Wizyta pracowników NID

W dniu 30.11. br. wizytę w MTK złożyli pracownicy Narodowego Instytutu Dziedzictwa Agnieszka Olech, Michał Sekuła i Jakub Wrzosek. Zapoznali się oni z naszymi zasobami oraz ze stanem posiadanych przez nas zabytków, w szczególności zabytków pochodzących z prowadzonych przez nas badań archeologicznych.

Nie zabrakło czasu na rekonesans na Starym Mieście oraz na wizytę w Bastionie Filip. Wcześniej goście wizytowali teren Górzycy, gdzie archeolog Muzeum Twierdzy Krzysztof Socha o kilku lat prowadzi wykopaliska związane z siedzibą biskupstwa lubuskiego.  Ich przyjazd związany był z akcją weryfikacji stanowisk archeologicznych powiatu słubickiego wpisanych do rejestru zabytków. Narodowy Instytut Dziedzictwa jest instytucją podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. W przyszłym roku akcja weryfikacyjna ma być prowadzona na terenie powiatu gorzowskiego.