Wizyta Skarbnika Miasta w Muzeum

W dniu 23.11. br. wizytę w siedzibie Muzeum Twierdzy złożyły nowa Skarbnik Miasta p. Mirella Ławońska oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki UM p. Marzena Brenk-Sułkowska. Celem wizyty było zapoznanie się z bazą lokalową, sytuacją kadrową i finansową Muzeum.

Naszym gościom zaprezentowaliśmy nie tylko naszą nową siedzibę, ale również przedstawiliśmy najważniejsze problemy występujące  w pracy Muzeum. Było to jedno z serii spotkań, jakie zaplanowała p. Skarbnik w jednostkach podległych Urzędowi Miasta w Kostrzynie, celem poznania specyfiki i zakresu działalności poszczególnych instytucji miejskich. Istotnym  celem wizyt jest też określenie potrzeb budżetowych jednostek samorządowych. Przy okazji gratulujemy nowej Pani Skarbnik wyboru na to odpowiedzialne stanowisko i liczymy na dobrą współpracę i przychylność.