Kolejny relikt PRL w Muzeum Twierdzy

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zajmuje się w swojej działalności nie tylko tematami ściśle związanymi z historią Starego Miasta i twierdzy Kostrzyn, ale również ogólnie rozumianą tematyką dziejów całego miasta. Nie unikamy tematów kontrowersyjnych. Jednym z nich jest okres PRL w życiu Kostrzyna.

W naszych zbiorach posiadamy kilka reliktów z tamtych czasów, które pozyskaliśmy w ramach porządkowania zasobów, czy prowadzenia prac porządkowych przez inne instytucje. Są to głównie tablice pamiątkowe umieszczone wcześniej na ścianach budynków i innych obiektach, jak np. SP nr 4, Gimnazjum nr 1, stadion MOSiR, czy głaz pamiątkowy przy amfiteatrze. W dniu dzisiejszym pozyskaliśmy kolejny egzemplarz: metalowy orzeł wieńczący pomnik gen. Świerczewskiego przy ul. Kościuszki. Niestety, kilka lat wcześniej zostały zdemontowane (skradzione) metalowe tablice z podobizna generała i napisami. Pomnik ten, a właściwie jego ruina, jest właśnie rozbierany decyzją władz miasta. Orzeł trafił do nas na nasz wniosek i obecnie prezentowany będzie przed naszą siedzibą. W ten sposób zachowaliśmy kolejną pamiątkę przeszłości, a jednocześnie pozyskaliśmy element małej architektury.