Bitwa o wolność – prelekcja i wystawa

Okres walki z władzami komunistycznymi w Polsce w latach 80-tych kojarzy się głównie z dużymi aglomeracjami na Wybrzeżu, na Śląsku, czy na Lubelszczyźnie. Protesty, manifestacje i walka konspiracyjna po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. miała miejsce jednakże na terenie całego kraju. Prowadziły ją m.in. zdelegalizowane NSZZ „Solidarność” i inne organizacje niepodległościowe. Również w naszym regionie nie brakło przejawów oporu i buntu przeciwko ówczesnej władzy.

Najsilniejszym ośrodkiem był Gorzów, ale aktywni byli działacze niepodległościowego podziemia w Kostrzynie nad Odra, w Sulęcinie, Witnicy, czy w Dębnie. Największą skalę osiągnęły protesty i starcia w dniu 31.08.1982 r. w Gorzowie Wlkp. O ich genezie, przebiegu, rezultacie i represjach opowie przedstawiciel szczecińskiego Oddziału IPN – Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim, Jarosław Palicki.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn kilkakrotnie w przeszłości organizowało wspólne przedsięwzięcia we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Były to spotkania, prelekcje i wystawy. Tym razem będzie to wykład połączony z obejrzeniem wystawy tematycznej. Spotkanie z prelegentem odbędzie się w czwartek, 6 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 w sali wykładowej Muzeum Twierdzy. Po nim uczestnicy udadzą się w okolice Hotelu Bastion, gdzie przed brama wejściową na teren Starego Miasta prezentowana jest już od pewnego czasu wystawa panelowa poświęcona omawianym wydarzeniom. Serdecznie zapraszamy na spotkanie nie tylko kostrzyńskich weteranów ruchu niepodległościowego i działaczy związkowych NSZZ Solidarność, ale również wszystkich zainteresowanych nie tak znowu odległą historią i wydarzeniami, które doprowadziły do przemian ustrojowych w naszym kraju.