Akcja „Nietoperz”

W podziemiach Starego Miasta Kostrzyn (zarówno w tych zagospodarowanych, jak Bastion Filip, jak i w tych opuszczonych jak Bastion Król i piwnice ruin) w okresie zimowym hibernują nietoperze. Szacuje się, że w tym regionie kraju jest to drugie pod względem ilości noclegowisko tych zwierząt (po Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym). Jest to jeden z powodów zamykania obiektów Muzeum Twierdzy dla ruchu turystycznego na czas pobytu w nich „gacków”.

Od dłuższego czasu ich populacja i wędrówki są monitorowane przez organizacje związane z ochroną środowiska, zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez odpowiednie służby państwowe. Stare Miasto Kostrzyn od lat było odwiedzane w tym celu przez członków Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”. Od roku 2020 zadanie to na mocy porozumienia z nami przejęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie.

Nie oznacza to zerwania współpracy z miłośnikami przyrody z Poznania. Za naszym pośrednictwem oba podmioty nawiązały współpracę i od kilku lat liczenie nietoperzy przeprowadzane jest wspólnie. Tak było też 9 lutego br. kiedy to połączone ekipy spenetrowały kostrzyńskie podziemia i przeliczyły ilość zimujących zwierząt. Akcja odbyła się mimo problemów z dojazdem do nas ze względu na protest rolników i zablokowanie Starego Miasta ze wszystkich stron, jednakże nie można było zmienić terminu, gdyż liczenie odbywało się w ramach ogólnopolskiego monitoringu nocka dużego zaplanowanego właśnie na ten dzień. Chiropterolodzy  z  „Salamandry” postawili na swoim i po negocjacjach z protestującymi zostali wpuszczeni na starówkę. Wyniki jak zawsze poznamy za klika miesięcy, choć już teraz wiadomo, że nietoperze systematycznie przenoszą się z Bastionu Filip do innych podziemi kostrzyńskiego miasta-twierdzy, gdzie znajdują dogodne warunki dla zimowej hibernacji. Przypominamy, iż jakiekolwiek niepokojenie hibernujących nietoperzy może doprowadzić do ich wybudzenia i w konsekwencji nawet do ich śmierci.