Achtung! Eisenbahnübergang!

Nasypy, tory, wiadukty, mosty, dworce kolejowe – to obiekty, które od XIX w. stanowią fragment krajobrazu Kostrzyna. Pierwsza linia kolejowa (Ostbahn – Kolej Wschodnia) zawitała do Kostrzyna już w 1857 r. Z czasem powstawały kolejne, na różnych kierunkach, co powodowało rozrost infrastruktury kolejowej w naszym mieście. Elementem tej infrastruktury są m. in. przejazdy kolejowe, których w granicach obecnego Kostrzyna mamy aż sześć (nie licząc przejazdów na przecięciu dróg leśnych i polnych na północy miasta i przejazdu na wylocie w kierunku Poznania, który znajduje się na terenie sąsiedniej gminy).

Tylko jeden z nich jest przejazdem niestrzeżonym, pozostałe chronione są zaporami. Nie wiemy, czy od początku istnienia kolei w Kostrzynie zawsze tak było, wymagałoby to zgłębienia tematu. Przejazd stanowiący skrzyżowanie ul. Sikorskiego z magistralą kolejową Szczecin-Wrocław, która dotarła do Kostrzyna w 1875 r. w ramach kolej Wrocławsko-Świdnicko-Świebodzickiej, był chroniony zaporami. Podczas trwającej budowy nowego mostu na Warcie znaleźliśmy w ramach nadzoru archeologicznego materialne potwierdzenie tego faktu. Prace ziemne odsłoniły poniemiecki znak drogowy ostrzegający o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wraz ze słupkiem wskaźnikowym. Trzy czerwone paski określają odległość od przejazdu wynoszącą wg niemieckiego Kodeksu Drogowego z 1937 r. 240 m. Miejsce znaleziska znajduje się w tej właśnie odległości od przejazdu. Niestety, na żadnej znanej nam fotografii z czasów niemieckich nie udało nam się znaleźć tego znaku, ale znak ustawiony przez polskich drogowców stał do czasu rozpoczęcia budowy mostu dokładnie w tym samym miejscu. Odnaleziony znak został przekazany na rzecz naszego muzeum przez wykonawcę prac i wstępnie oczyszczony. Ujawniona została przestrzelina w górnej części słupa, zachowały się też częściowo szkiełka odblaskowe. Widoczne są też barierki na trójkącie ostrzegawczym. Słup zostanie poddany dalszym zabiegom konserwującym, a następnie przygotowany do uzupełnienia ekspozycji w Bastionie Filip.