Kolokwia Lubuskie z naszym udziałem

27 października 2023 r. w Ośnie Lubuskim odbyła się XI Sesja Naukowa „Colloquia Lubuskie”. Konferencję zorganizowała tamtejsza parafia pw św. Jakuba. W obradach wzięli udział nasi archeolodzy Julianna Sójkowska-Socha i Krzysztof Socha. W ramach kolokwiów wygłoszono cztery referaty: „Jaksa zwany niegdyś księciem i Ziemia Święta” (wykład on-line dr Zbigniewa Piłata), „Średniowieczny kościół św. Mikołaja w Szczecinie w świetle badań z 2022 roku” (dr inż. arch. Maciej Płotkowiak), „Colloquia lubuskie na drodze do poznania dziejów biskupstwa lubuskiego” (dr Marek Golemski) i „Lebus, Górzyca, Fürstenwalde - trzy stolice biskupstwa lubuskiego w świetle badań archeologicznych”. Ten ostatni temat podjął Krzysztof Socha, archeolog kostrzyńskiego muzeum.

W półgodzinnej prelekcji przedstawił najważniejsze wyniki badań archeologicznych dotyczących trzech dawnych stolic biskupstwa lubuskiego. Z racji swoich zainteresowań największą uwagę skupił na przedstawieniu wyników badań archeologicznych prowadzonych w Górzycy.

W konferencji udział wziął bp pomocniczy Adrian Put. - Żeby zrozumieć naszą diecezję, żeby zrozumieć jej dzieje i zrozumieć jej dziedzictwo kulturowe, musimy nie tylko pamiętać o tej najnowszej historii, ale warto, byśmy się odwoływali do całego dziedzictwa ziem, które tworzą dzisiejszą diecezję zielonogórsko-gorzowską - mówił na wstępie. Tegoroczna sesja wpisuje się w rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 900-lecia istnienia diecezji lubuskiej.

Główne obchody 900. rocznicy utworzenia diecezji lubuskiej zaplanowano na 11 maja przyszłego roku. Oprócz tego zaplanowano liczne sesje naukowe, wydarzenia kulturalne i festyny. Jako Muzeum Twierdzy Kostrzyn z pewnością włączymy się w obchody tak ważnego jubileuszu.