Nagroda Jana dla Jörga Lüderitza

Już po raz jedenasty „Stowarzyszenie Historii Kostrzyna” przyznało Nagrodę Jana (Johannespreis) ustaniowioną w 2013 r. w 500. rocznicę urodzin margrabiego Johanna von Brandenburg zwanego „Janem z Kostrzyna”. Nagrodą tą zarząd i członkowie stowarzyszenia honorują osoby posiadające zasługi i szczególne osiągnięcia w zakresie badań i publikacji na temat historii miasta i twierdzy Kostrzyn. Uroczysta ceremonia wręczenia nagrody miała miejsce tym razem w sobotę 21 października 2023 r. w Domu Kultury w Küstrin-Kietz.

Nagrodę otrzymał tym razem Jörg Lüderitz, który dzięki swoim książkom powstałym na bazie wycieczek rowerowych i pieszych po terenach byłej Nowej Marchii i Ziemi Torzymskiej, przybliżył dzieje tych ziem polskim i niemieckim czytelnikom. Wycieczki te często zaczynały się w Kostrzynie, który w książkach znalazł niepoślednie miejsce. Przypomnijmy, że w minionych latach jednym z laureatów nagrody była kostrzynianka Alicja Kłaptocz. Muzeum Twierdzy Kostrzyn reprezentował na uroczystości jego dyrektor Ryszard Skałba, który przekazał laureatowi życzenia i drobny upominek z polskiego Kostrzyna.

Jörg Lüderitz jest niemieckim księgarzem i pisarzem, wnukiem lokalnego historyka Paula Biensa (1874-1945). Od 1954 roku mieszka we Frankfurcie nad Odrą. Tutaj ukończył praktykę jako księgarz. W 1957 r. został skazany przez sąd NRD na 2 lata i 4 miesiące więzienia za powiązania z młodzieżówką SPD w Berlinie Zachodnim. Podczas odbywania kary więzienia musiał pracować pod ziemią w górnictwie w pobliżu Zwickau. W 1999 r. został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec jako pośrednik kontaktów między Polską a Niemcami. Jego autobiografia została opublikowana w języku polskim w 2009 r. pod tytułem „Z Nowej Marchii do Nowej Marchii” oraz w zmodyfikowanej wersji w języku niemieckim w 2012 r. pod tytułem „Heimat Brandenburg. Stationen meines Lebens.”Ma 88 lat.