Silnik VW kolejnym odkrytym skarbem

Kostrzyńskie Stare Miasto wciąż zaskakuje. Jak wiadomo, od wielu lat prowadzimy na tym terenie praca archeologiczne, badawcze i porządkowe. Ich efektem jest ciągłe zasilanie naszego muzeum w nowe eksponaty, choć zdecydowana większość znalezisk nie posiada cech zabytku i nadaje się jedynie na złom, a wielokrotnie nawet nie.

O najciekawszych znaleziskach informujemy na bieżąco. Wiele z nich trafiło na naszą stałą ekspozycje w Bastionie Filip, inne, te w dużo gorszym stanie, poddawane są wstępnej konserwacji i składowane w naszych zasobach magazynowych przygotowywane są sukcesywnie do prezentacji. Wspomaga nasze siły Stowarzyszenie Eksploracji „Perkun”, które pod kierownictwem naszych archeologów prowadzi prace porządkowe w zrujnowanych piwnicach domów Starego Miasta. W ostatnim czasie udało nam się wspólnie wydobyć silnik

wyprodukowany w fabryce Volkswagenwerk w 1944 roku. Takie modele były używane w lekkich samochodach osobowo-terenowych VW Typ 82 (Kübelwagen) oraz w wersji pływającej VW Typ 166 (Schwimmwagen). Silniki te używane były również do innych celów. Na tabliczce znamionowej, która znajduje się na odnalezionym przez nas silniku umieszczona jest cyfra 6, co oznacza zastosowanie do agregatów prądotwórczych. Potwierdzeniem takiego zastosowania jest fakt odnalezienia nieopodal silnika baku na paliwo o pojemności 40 l służące do napędzania agregatu prądotwórczego VW 120/15. Z akcji poszukiwawczej nakręcony został film. Informacja na temat odkrycia zamieszczona w mediach społecznościowych dotarła do ponad 100 tys. odbiorców, co jest absolutnym rekordem, jeśli chodzi o publikowane przez nas informacje w Internecie. Jesteśmy pewni, że to nie koniec odkryć na Starym Mieście, które jeszcze niejednokrotnie wzbudzą sensację i przysporzą nam kolejnych ważnych eksponatów.