Ireneusz Nalewajczyk odszedł z MTK

W lipcu br. zakończył zatrudnienie w naszym muzeum Ireneusz Nalewajczyk. Nominalnie był pracownikiem gospodarczym i utrzymania czystości, jednakże z racji swoich zainteresowań, praktyki i wiedzy stanowił nieocenioną pomoc dla naszych muzealnych archeologów podczas prowadzonych przez nas nadzorów i badań archeologicznych.

W ostatnim okresie o wiele częściej można go było spotkać na wykopach w terenie niż na Starym Mieście. Ireneusz Nalewajczyk przepracował w Muzeum Twierdzy Kostrzyn prawie siedem lat. Pełnił również rolę konserwatora (odpowiadał za stan techniczny pojazdów i urządzeń), był kierowcą samochodu dostawczego i operatorem naszego traktorka do koszenia trawy. Jego „matecznikiem” była baza garażowo-magazynowa oraz warsztat przy siedzibie muzeum. Dbał też o infrastrukturę techniczną na Starym Mieście, przeprowadzał naprawy i drobne remonty. Z naszej wiedzy wynika, że jego następnym miejscem zatrudnienia w podobnej roli jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie. Irkowi dziękujemy za pracę i wspólnie spędzony czas i życzymy wszystkiego najlepszego w nowym miejscu pracy.