Wiata turystyczna na Starym Mieście

Muzeum Twierdzy Kostrzyn tworzy kompleks muzealny stanowiący atrakcję turystyczna, którą co roku zwiedza ok. 20 tys. osób z kraju i zagranicy.  Na całym tym obszarze (oprócz krańcowych obiektów twierdzy – Bramy Berlińskiej oraz Bastionu Filip) nie ma ani jednego miejsca, w którym można by się schronić w przypadku złej (lub bardzo dobrej) pogody, przez co turyści narażeni są na działanie warunków atmosferycznych – deszczu, wiatru, upalnego słońca. Nie ma tez miejsc do wypoczynku, czy posilenia się podczas zwiedzania. Odległość między wspomnianymi obiektami twierdzy, to 700 m, zaś zwiedzanie trwa od 1,5 do 2 godzin. Jest to spore utrudnienie dla turystów, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie w szybkim czasie znaleźć schronienia.

Oprócz turystów z miejsca tego korzystają również mieszkańcy miasta, rodziny z dziećmi, wędkarze, rowerzyści i wodniacy. Konieczność zapewnienia im wszystkim schronienia podczas zwiedzania terenu Starego Miasta stała się pilna. Przez kilka ostatnich lat nie udało się pozyskać środków ani z budżetu miasta, ani ze źródeł zewnętrznych, dlatego muzeum wzięło sprawy we własne ręce. Po uzyskaniu zgody właściciela terenu (Miasto Kostrzyn) oraz służb konserwatorskich ustawiliśmy w okolicach ruiny zamku i miejsca ścięcia por. von Katte wiatę turystyczną o wymiarach 6 x 4 m. Staraliśmy się, aby jak najmniej ingerować w krajobraz Starego Miasta. Wiata zostanie wyposażona w ławostoły. Koszt wykonania wiaty (20 tys. zł) pokryło muzeum w całości z własnych środków. Rozważamy też ustawienie zadaszenia nad paleniskiem na dziedzińcu przed Bastionem Filip, ale to temat na przyszłość. Mamy nadzieję, że obiekt długo będzie służyć turystom i spacerowiczom.