Główna księgowa MTK zmienia pracodawcę

Wieloletnia główna księgowa oraz kadrowa Muzeum Twierdzy Kostrzyn, która zatrudniona była od początku powstania naszej placówki w lipcu 2008 r., postanowiła zmienić otoczenie. Po wygranym konkursie jej nowym pracodawcą będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie. Marcela Hawliczek, bo o niej mowa, z dniem 31.10.2022 r. skończyła za porozumieniem stron pracę przy ul. Granicznej 1.

Wraz z nią muzeum przechodziło różne dzieje, ze zmianą siedziby, zmianą dyrektora czy otwarciem ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip włącznie. Po przepracowaniu ponad 14 lat główna księgowa uznała jednak, że czas na zmiany i nowe wyzwania. Od listopada jej stanowisko zajmie inna kostrzynianka, Aldona Rozenblut, która właśnie zakończyła pracę jako główna księgowa w …kostrzyńskiej Szkole Podstawowej nr 2. Można zatem powiedzieć, że mamy do czynienia z przesunięciem głównych księgowych w instytucjach miejskich. Pani Marceli dziękujemy i liczymy na miłe wspomnienia, Panią Aldonę witamy i liczymy na dobrą współpracę.

Rok 2022 był dla nas pod względem zmian kadrowych rokiem „szalonym”. Odejście 4 pracowników (z 12-osobowej załogi)  i zastąpienie ich praktycznie z marszu nowymi kadrami, aby instytucja mogła pracować bez większych perturbacji, nie było zadaniem prostym, ale zakończyło się powodzeniem. Było to możliwe dzięki determinacji i wysiłkowi kierownictwa MTK oraz pozostałych „starych” pracowników, którzy musieli nie tylko wypełniać swoje obowiązki, ale również wdrażać do pracy i udzielać wsparcia „nowym” koleżankom i kolegom. Niestety, oferta płacowa muzeum przy wymaganiach stawianych pracownikom (wykształcenie specjalistyczne, znajomość języków) i przy warunkach panujących w obiektach twierdzy i w terenie oraz przy konieczności pracy w sezonie również w weekendy i niektóre święta, jest relatywnie skromna w porównaniu do zarobków na rynku pracy. A to oznacza, że problemy kadrowe nas nie dziwią.

Aldona Rozenblut, rodowita kostrzynianka, absolwentka kostrzyńskich szkół, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek matematyka). Ukończone studia podyplomowe w zakresie „Rachunkowości finansowej i zarządczej” na Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie oraz w zakresie „Rachunkowości” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Mężatka, dwoje dzieci. Zainteresowania: muzyka, czytanie książek.