Młodzi o rozwoju turystyki

Miasto Kostrzyn nad Odrą wraz z niemieckim miastem partnerskim Seelow realizuje wspólny projekt „Dwa kraje. Dwa miasta. Jedna przyszłość.” Projekt ten jest jednym z pięciu wybranych przedsięwzięć w ramach programu  „Zintegrowane planowanie w polsko-niemieckim obszarze powiązań” (MORO) dofinansowanego przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W dniach 5-8.09.2022r. w Kostrzynie nad Odrą odbywały się w ramach projektu warsztaty Solution LAB, podczas których polscy, niemieccy i hiszpańscy studenci pod kierownictwem dr Carstena Hutta pracowali nad pomysłami projektów ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału obu miast i pogranicza polsko-niemieckiego, służącemu rozwojowi zarówno Kostrzyna nad Odrą jak i Seelow. Duży akcent został położony na rozwój projektów służących wymianie mieszkańców i rozwojowi turystyki i kultury. W tym aspekcie ważne było uczestnictwo Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które jest największą atrakcją i najważniejszą instytucją generująca ruch turystyczny w mieście. Dyrektor Muzeum Ryszard Skałba brał aktywny udział w warsztatach uczestnicząc w prezentacjach i panelach dyskusyjnych. Część uczestników zwiedziła również teren Starego Miasta i Bastion Filip, a także Dom Pracy Twórczej i inne obiekty miejskie. Pobyt studentów i ich mentorów zakończył się 08.09. br. konferencją podsumowującą, na której przedstawiono efekty ich kilkudniowej pracy.