Kolejna zmiana kadrowa w MTK

Z dniem 31.08.2022 r. zakończyła swoją pracę w Muzeum Twierdzy Kostrzyn nasza „wizytówka”, specjalistka ds. administracji Dorota Chyczewska. Pracę w MTK podjęła w listopadzie 2014 r., przepracowała zatem u nas prawie 8 lat.

Była osobą „pierwszego kontaktu” zarówno bezpośredniego dla odwiedzających nas gości, jak i telefonicznego dla dzwoniących do nas interesantów. Jej zakres obowiązków był niezwykle szeroki. Ich wyszczególnienie zajmuje 3 strony formatu A4 i już to powinno dać wyobrażenie o jej pracy. Oprócz prowadzenia sekretariatu, prowadzenia magazynu pamiątek i wydawnictw, przeprowadzania inwentaryzacji rocznych, zakupów środków czystości i materiałów biurowych, pilnowania terminów przeglądów technicznych naszych obiektów, prowadzenia ubezpieczeń grupowych pracowników, prowadzenia rejestru wyposażenia pracowników i innych spraw z zakresu administracji zajmowała się też rozliczaniem  pracowników z wpływów za usługi przewodnickie, bilety wstępu i ze sprzedaży pamiątek, wykonaniem i rozliczaniem raportów z kas fiskalnych, wystawianiem faktur, monitoringiem należności, obsługą zakupów przez allegro, dokonywaniem wpłat i wypłat w banku, a także obsługą naszych stoisk promocyjnych na imprezach w Kostrzynie i na zewnątrz, obsługą posiedzeń Rady Muzeum. Sama też wielokrotnie pełniła dyżury w punkcie IT w Bramie Berlińskiej udzielając informacji w języku polskim i niemieckim. Krótko mówiąc: były to bardzo ważne i odpowiedzialne zadania, dzięki którym Muzeum mogło funkcjonować bez większych perturbacji. Nic dziwnego, że współpracownicy nazywali ją żartobliwie „wicedyrektorem”. Trudno nam będzie sobie wyobrazić jej brak w naszym zespole, ale życie nie znosi próżni. W jej miejsce została zatrudniona, na razie na czas określony, kostrzynianka Klaudia Kramek (prywatnie wnuczka znanego kostrzynianom zmarłego w tym roku autora wierszy o Kostrzynie, naszego przyjaciela Tadeusza Kramka). Pani Dorocie dziękujemy za wspólne lata pracy i życzymy sukcesów w rodzinnych Żarach, a Pani Klaudii życzymy szybkiego poznania i opanowania specyfiki wykonywanych zadań oraz satysfakcji z pracy w naszej placówce.