Z wizytą w ambasadzie RFN

Niebywały zaszczyt spotkał przedstawicieli Muzeum Twierdzy Kostrzyn – dyrektora Ryszarda Skałbę oraz specjalistkę ds. współpracy międzynarodowej Julię Bork. Zostali oni imiennie zaproszeni przez ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikela na przyjęcie wydane z okazji rocznicy zjednoczenia Niemiec w ambasadzie RFN w Warszawie w dniu 3 października br.

Spotkanie z udziałem wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy, przedstawicieli dyplomacji, polityki, organizacji społecznych i biznesu przebiegało pod hasłem „25 lat dobrego sąsiedztwa”. Muzeum Twierdzy Kostrzyn zostało w ten sposób wyróżnione za swój wkład w budowanie dobrosąsiedzkich relacji, organizację wspólnych polsko-niemieckich przedsięwzięć oraz za zajmowanie się historią niegdyś niemieckiego, a obecnie polskiego Kostrzyna. Spotkanie było okazją do przeprowadzenia kilku rozmów i nawiązania interesujących kontaktów, co może procentować w przyszłości.