Główna księgowa poszukiwana

Zmiany kadrowe nie oszczędzają naszej instytucji. Po raz kolejny w tym roku zmuszeni jesteśmy do poszukiwania pracownika. To już czwarta osoba na przestrzeni kilku miesięcy zmieniająca pracę i przechodząca do innej firmy. Musimy zapełnić tę lukę. Tym razem chodzi o jedno z najważniejszych stanowisk w muzeum: o stanowisko głównej księgowej.

Generalnie i najogólniej rzecz ujmując do zadań głównej księgowej muzeum należy prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami, sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiza, prowadzenia gospodarki finansowej, dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej kontroli finansowej, następnej kontroli operacji gospodarczych Muzeum. Praca ta posiada też swoją specyfikę: Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest samorządową instytucją kultury i księgowość różni się od księgowości podmiotów gospodarczych, czy zakładów budżetowych. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi spełniać wymogi ustawowe oraz potrafić obsługiwać programy księgowe typu Subiekt GT, Rewizor GT itp. Szczegółowe wymogi zostały określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko głównej księgowej opublikowanym w muzealnym Biuletynie Informacji Publicznej. Zachęcamy potencjalnych kandydatów (kandydatki) do zapoznania się z treścią ogłoszenia. Oferty można składać do dnia 16.08.2022 r. Wszelkich informacji udziela dyrektor MTK Ryszard Skałba, tel. 607 770 233.