Spotkanie lubuskich muzealników

W województwie lubuskim funkcjonuje ok. 20 placówek muzealnych. Nie podajemy precyzyjnej liczby, gdyż bez przeprowadzenia odpowiedniej weryfikacji nie jesteśmy w stanie sprawdzić, które z instytucji posiadających w nazwie „muzeum” faktycznie posiada taki status. Najstarszym muzeum naszego regionu jest Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (najmłodszym było do niedawna Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które utraciło ten status kilka tygodni temu w momencie utworzenia i otwarcia Lubuskiego Muzeum Browarnictwa w Witnicy). I to właśnie w muzeum zielonogórskim miało miejsce 20 maja Walne Zgromadzenie Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

Jest to ogólnopolskie zrzeszenie naukowo-zawodowe mające na celu zachowanie tradycji i rozwój muzealnictwa. W spotkaniu wziął udział z ramienia MTK dyrektor Ryszard Skałba. Ze względu na pandemię poprzednia kadencja władz oddziału uległa wydłużeniu o rok. Konieczne było więc udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi i wybór nowych władz. Prezesem został ponownie dr Longin Dzieżyc, wieloletni kustosz i wicedyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Miło nam poinformować, iż Ryszard Skałba został wybrany w skład Zarządu Stowarzyszenia. Wybrano również delegatów na zjazd krajowy w Krakowie (wrzesień).

Podczas spotkania przedyskutowano propozycje wspólnych przedsięwzięć w najbliższym czasie (np. wspólny informator muzealny, organizacja kongresu muzeów lubuskich w Miedzyrzeczu). Omawiano też sytuację finansową muzeów i ich pracowników (przypominamy, że instytucje kultury jako jedyne z tzw. „budżetówki” nie otrzymują „trzynastek”, co jest dziwną dyskryminacją akurat tej grupy zawodowej). Po części oficjalnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji w nowym pawilonie muzeum oddanym do użytku w ub. r. Kolejne spotkanie zaplanowano w okresie jesiennym.