„Stara Ojczyzna – Nowa Ojczyzna” – zaproszenie na konferencję

W dniach 6-10 października 2016 będzie miała miejsce jesienna konferencja Związku Muzeów Landu Brandenburgii e.V. Tegoroczna konferencja poświęcona jest tematowi transgranicznemu w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Polscy i niemieccy naukowcy i pracownicy muzeów będą dyskutować, jaki wpływ na krajobraz muzealny miał okres przemian po roku 1945 po obu stronach Odry.

Konferencja zacznie się 6 października w Seelow wykładem wieczornym. W dniach 7 i 8 października obrady będą miały miejsce w Kostrzynie. Miejscem konferencji będzie Hotel Bastion położony w sąsiedztwie Starego Miasta i Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Językami konferencyjnymi będą polski i niemiecki. Całość konferencji tłumaczona będzie symultanicznie.

Czy masowy napływ ludności w ramach osadnictwa znajduje odzwierciedlenie w muzeach po zachodniej stronie Odry? Jak nowi osadnicy obecnych zachodnich terenów Polski traktowali dawne niemieckie zbiory muzealne? Jak zmieniało się ich postrzeganie z upływem lat? Jakie praktyczne możliwości istnieją obecnie dla transgranicznej współpracy pomiędzy muzeami? Między innymi na powyższe pytania uczestnicy postarają się udzielić odpowiedzi. Konferencja jest otwarta dla publiczności – zasady uczestnictwa znajdą Państwo w załączonym programie. Zapraszamy!