Baśń o hejnale

Zainicjowana w roku ubiegłym przez Fundację Cogitavi akcja prezentacji najmłodszym kostrzynianom baśni o kostrzyńskim hejnale znalazła w tym roku swą kontynuację.

Podobnie jak w roku minionym 5-latki ze wszystkich kostrzyńskich przedszkoli odwiedziły w okresie od 12 do 16 września Stare Miasto, gdzie członkowie fundacji we współpracy z Muzeum Twierdzy zapoznali naszych młodych gości nie tylko z historią hejnału, ale również z innymi interesującymi wydarzeniami mającymi miejsce na tym terenie w przeszłości. Każdorazowo wizyta kończyła się ogniskiem przy Bastionie Filip i pieczeniu kiełbasek. Łacznie w akcji wzięło udział ponad 200 kostrzyńskich przedszkolaków. Szczegółową relację oraz więcej fotografii znaleźć można na portalu „Nasz Kostrzyn