Droga krzyżowa

W niedzielne popołudnie 11 września br. okolice ruin kościoła pw. NMP na Starym Mieście stały się miejscem odprawienia Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo to organizowane jest od kilku już lat przez parafię rzymsko-katolicką pw. NMP Matki Kościoła w Kostrzynie, z którą Muzeum Twierdzy Kostrzyn współpracuje w kilku obszarach tematycznych na bazie zawartego porozumienia.

Nabożeństwo odbyło się przy udziale wielu wiernych, również z innych parafii. Modlono się za zmarłych - ofiary II WŚ, w tym również za tych, którzy stracili życie w bezsensownych walkach o Kostrzyn w lutym i marcu 1945 r. Za rok ponownie zapraszamy na Stare Miasto, które stanowiąc wielkie cmentarzysko z okresu wojny zdaje się być odpowiednią scenerią dla tego typu uroczystości i wydarzeń.