Podsumowanie sezonu archeologicznego

Dobiegł końca tegoroczny sezon wykopaliskowy. Warto podsumować kolejny trudny i długi rok spędzony przez naszych archeologów większości czasu w wykopach. A więc po kolei.

Czarnów

Na zlecenie PGNiG Technologie z Krosna (nad Wisłokiem) realizującego zadanie polegające na ułożeniu na odcinku Górzyca – Kamień Mały rurociągu płynu złożowego DN100 wraz z kablem światłowodowym przeprowadziliśmy nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne w wykopie o szerokości 4,5 i długości 1700 metrów (powierzchnia łączna 76 arów). W sumie przebadanych zostało 6 stanowisk archeologicznych, w tym 4 nowe, i ponad 400 obiektów.

Górzyca

Na zlecenie prywatnego inwestora prowadziliśmy prace archeologiczne w Górzycy. W ich trakcie odkryto cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z III i IV okresu epoki brązu (1300-900). Najcenniejsze było odkrycie nieco starszych pochówków związanych z ludnością tzw. kultury mogiłowej (przedłużyckiej). W I etapie badań odkryliśmy 7 grobów, głównie szkieletowych, ale również ciałopalnych.

Witnica

Od maja 2021 roku trwały ratownicze badania archeologiczne na stanowisku nr 5 w Witnicy, związane z inwestycją budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Powierzchnia przeznaczona do badania to 88 arów. Dotychczas wyeksplorowano ponad 150 obiektów zajmujących obszar około 26 arów. Na podstawie pozyskanego materiału masowego, na który składają się: fragmenty naczyń ceramicznych, obciążników tkackich jak również kilku przedmiotów z brązu, z całą pewnością można powiedzieć, iż jest to osada ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej. Teren badań został zabezpieczony na okres zimowy. Prace wykopaliskowe będą kontynuowane w 2022 roku.

Kostrzyn-Warniki

Od lipca 2021 r. archeolodzy z naszego muzeum prowadzą stały nadzór archeologiczny nad przebudową ul. Osiedle Warniki i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Pod koniec sierpnia dokonaliśmy odkrycia nieznanego wcześniej stanowiska archeologicznego. Jest to cmentarzysko sprzed około 2500 lat. Należy je wiązać z ludnością lokalnej grupy górzyckiej kultury łużyckiej. Dotychczas zarejestrowaliśmy około 90 obiektów archeologicznych, z czego ponad 90% stanowią groby ciałopalne. Niestety ze względu na wcześniejszą budowę drogi większość z tych obiektów jest mniej czy bardziej zniszczona. W grudniu odkryliśmy kolejne nieznane stanowisko archeologiczne. Tym razem na wysokości domu Warniki 33 ujawniono bardzo liczne pozostałości po osadzie ludności grupy górzyckiej kultury łużyckiej. Badania będą kontynuowane w przyszłym roku.

Kostrzyn – Stare Miasto

W grudniu  przeprowadziliśmy wraz z poznańskim  Stowarzyszeniem Pomost prace poszukiwawcze na terenie Starego Miasta. W ich wyniku odnalezione zostały i wydobyte szczątki żołnierza niemieckiego wraz z jego rzeczami osobistymi.

Nadzory archeologiczne

Aktualnie prowadzimy nadzory archeologiczne przy pracach ziemnych na ulicy Południowej/Skałby oraz przy budowie nowego mostu drogowego na Warcie i kolejowego na Odrze.

W pracy wspomagali nas wolontariusze: członkowie kostrzyńskiego Stowarzyszenia Bastion Eksploracja Poszukiwania, Stowarzyszenia Templum, Stowarzyszenia Eksploracyjno- Historyczne "Warta", Stowarzyszenia historyczno-kulturalnego Tempelburg, Stowarzyszenia Radomsk oraz osoby niezrzeszone, którym serdecznie dziękujemy.