Remont siedziby MTK

W 2016 roku, po kilkuletnim okresie wegetowania w baraku po służbach celnych, Muzeum Twierdzy otrzymało w użytkowanie obiekt należący wcześniej do Straży Granicznej, położony na terenie byłego przejścia drogowego między Niemcami a Polską.

Przed przeprowadzką wykonany został częściowy remont wnętrz, co kosztowało nas 100 tys. zł ze zgromadzonych środków własnych. Dodatkowe 50 tys. uzyskaliśmy od Miasta Kostrzyn. Wyremontowana zostały pomieszczenia połowy budynku. Urządziliśmy m. in. salę wykładową, bibliotekę z czytelnią, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne, pokoje biurowe dla pracowników merytorycznych. Na tyle było nas wówczas stać. W ciągu kilku lat przeprowadzaliśmy kolejne drobne remonty, jak np. remont toalet dla grup turystycznych, remont  wejść do obiektu, czy urządzenie nowej bazy materiałowo-sprzętowej itp. Nadal jednak nie zaspokajało to naszych potrzeb. Mimo dość trudnej sytuacji związanej z pandemią (znaczny spadek naszych dochodów), udało nam się wygospodarować środki na remont kolejnych pomieszczeń biurowych niezbędnych dla naszej pracy. Pracownia archeologiczna, pomieszczenie archiwum, serwerownia urządzeń telekomunikacyjnych, gabinet kadrowej czy toalety dla personelu, to pomieszczenia na pierwszym piętrze, które w ramach tego zadania zostały przystosowane do użytku, wyremontowane i wyposażone w niezbędny sprzęt do pracy. Pozwoliło to nam na lepsze i bardziej funkcjonalne rozlokowanie pracowników i wyposażenia niezbędnego dla naszego funkcjonowania. Kosztowało nas to 33 tys. zł, a wszelkie wydatki na ten cel pokryliśmy ze środków własnych. Musimy tylko dokupić troszkę mebli biurowych. W ten sposób odremontowanych zostało już 3/4 naszego „biurowca”, reszta (głównie część magazynowa) musi poczekać na lepsze czasy. Wierzymy, że i to zadanie uda nam się wykonać własnymi siłami. Z pewnością nie poradzimy sobie jednak z koniecznym remontem dachu, elewacji i instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej, i prędzej czy później będziemy zmuszeni wystąpić o środki zewnętrzne na ten cel.