Nowa Rada Muzeum

W związku z zakończeniem kadencji Rady Muzeum koniecznym stało się powołanie nowego jej składu osobowego.

Uchwałą Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą XXX/188/21 z dnia 16.11. br. w skład tego gremium weszli:

dr Przemysław Kołosowski - archeolog architektury, doktor historii, regionalista, podróżnik do miejsc zapomnianych, badacz templariuszy, średniowiecza, zwyczajów pogrzebowych. Głównym obszarem jego zainteresowań jest pogranicze nadodrzańskie Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Od 2004 roku zaangażowany jest w ratowanie i restaurację kaplicy templariuszy i joannitów w Chwarszczanach.

Ireneusz Materyński - wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, miłośnik historii Kostrzyna. Zawodowo pełni funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół i z ramienia tej placówki zajmuje się współpracą z kostrzyńskim kołem Związku Sybiraków oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny - historyk sztuki, specjalista w dziedzinie architektury wojskowej. Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą  Collegium Polonicum w Słubicach. Prowadzi badania terenowe i archiwalne związane z szeroko pojętą militarną historią naszego regionu, autorem licznych publikacji poświęconych nowożytnym fortyfikacjom na Ziemi Lubuskiej i Śląsku.

Paweł Rychterski - historyk-pasjonat, specjalista od spraw fortyfikacji i militariów. Autor wielu publikacji dotyczących historii obronności, obiektów militarnych Kostrzyna i nie tylko. Przewodnik turystyczny po twierdzy Kostrzyn i jej fortach i dziełach zewnętrznych.

Michał Kunt - radny Rady Miasta Kostrzyn, z której ramienia został desygnowany do prac w Radzie Muzeum. Prawnik z zawodu, historyk z zamiłowania.

Aktu wręczenia nominacji nowym członkom dokonał Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz podczas tradycyjnego spotkania przedświątecznego MTK w dniu 10 grudnia br. Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji 2021-2025.