Wojewoda Lubuski gościem Muzeum Twierdzy

10 grudnia miało miejsce tradycyjne spotkanie przedświąteczne pracowników i przyjaciół Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Te grudniowe spotkania organizowane od kilku lat stanowią okazję do podsumowania całorocznej pracy muzeum, do złożenia podziękowań i uhonorowania tych wszystkich, którzy wspierają działalność tej placówki.

Tegoroczne spotkanie miało szczególny charakter. Zaproszenie dyrekcji i pracowników MTK przyjął bowiem Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Jego obecność nie była przypadkowa. Kilka miesięcy wcześniej Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. dr hab. Piotr Gliński nadał bowiem dyrektorowi Muzeum Twierdzy Ryszardowi Skałbie odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Spotkanie stanowiło zatem doskonałą okazję do wręczenia odznaczenia laureatowi. Akt ten miał uroczysty charakter, włącznie z odegraniem hymnu państwowego i wystąpieniem Wojewody, który bardzo pozytywnie ocenił działalność muzeum i jego dyrektora. W podobnym tonie wypowiedział się Burmistrz Kostrzyna dr Andrzej Kunt, który nie omieszkał wspomnieć o konieczności wsparcia miasta przy dalszych pracach renowacyjnych kostrzyńskiej twierdzy (Bastion Król). Dyrektor Skałba podkreślił w swoim podziękowaniu udział innych osób w jego pracy: kostrzyńskiego samorządu, który powołał muzeum do życia i łoży w znacznej części na jego utrzymanie, dyrektorów pozostałych instytucji kultury służących wsparciem i pomocą, Rady Muzeum z jej wskazówkami i głosem doradczym, przyjaciół i sympatyków świadczących bezinteresowną pomoc, a w końcu pracowników muzeum, których wspólny z dyrekcją wysiłek został zauważony i doceniony przez ministra.

W dalszej części spotkania dyrektor Skałba przedstawił działalność muzeum w ciągu ostatnich dwóch lat, a Przewodniczący Rady Miasta Marek Tatarewicz wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady Muzeum. Wręczono również dyplomy dwóm kolejnym osobom, które otrzymały honorowe miano „Przyjaciela Muzeum Twierdzy”, oraz nagrody finansowe pracownikom MTK przyznane przez dyrektora placówki.

Spotkanie miało też element edukacyjny. Muzealny archeolog Krzysztof Socha zaprezentował zebranym prelekcję na temat siedziby biskupstwa lubuskiego w świetle badań archeologicznych, zaś ks. prałat dr Ryszard Tomczak z Witnicy przedstawił ideę społecznych obchodów jubileuszu 900-lecia założenia biskupstwa lubuskiego.

Po części oficjalnej miała miejsce przedświąteczna kolacja w restauracji „Wartownia” Spotkanie, które zaszczycili swoją obecnością również Burmistrz Seelow Jörg Schröder, radni Rady Miasta Kostrzyn, oraz przedstawiciele mediów (m. in. TVP3 Gorzów)  przebiegało z zachowaniem środków ostrożności związanych z pandemią, której tematyka pojawiała się w wystąpieniach wojewody, burmistrza i dyrektora muzeum.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym gratulujemy i cieszymy się, że działalność naszego miejskiego muzeum dostrzegana jest już nie tylko na szczeblu lokalnym i regionalnym, ale również w skali kraju.