Miniseminarium odrzańskie

W sobotę 20 listopada br.  odbyło się w ramach projektu "Odra. Nasza rzeka" miniseminarium tematyczne poświęcone oczywiście naszej rzece, która mamy w nazwie miasta. W budynku KCK pojawiło się kilkanaście osób zainteresowanych problematyka Odry, aby wysłuchać wystąpień naszych prelegentów.

Jako pierwszy zaprezentował temat historii kostrzyńskich mostów odrzańskich nasz pracownik Jerzy Dreger. Jego opowieść sięgnęła wstecz do roku 1650, z którego pochodzi pierwsza znana nam wiarygodna rycina z wizerunkiem mostu drogowego na Odrze. Kolejne obrazy przedstawiały zmiany lokalizacji i konstrukcji mostów, drogowych a w późniejszym okresie również kolejowych, aż po dzień dzisiejszy. Następnie dr Marek Zawadka, dyrektor Muzeum Historycznego z Lubina, pasjonat historii związanej we wszelkich aspektach z Odrą przedstawił istniejącą niegdyś infrastrukturę rzeczną począwszy od Raciborza, aż po Szczecin oraz obecny stan bazy odrzańskiej żeglugi śródlądowej, a także perspektywy jej rozwoju (a raczej brak tych perspektyw). Na koniec Alla Bahlei, studentka Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą, oprowadziła uczestników po naszej wystawie. Opowieść toczyła się w języku polskim i niemieckim, ponieważ w spotkaniu wziął udział również redaktor Märkische Oderzeitung Ulf Grieger, który już w poniedziałek opublikował w swej gazecie artykuł na ten temat. Kolejne, ostatnie już spotkanie w ramach tego cyklu będzie miało miejsce 8 grudnia o godz. 17:00 również w KCK przy ul. Sikorskiego. O jego programie poinformujemy. Będzie to ostatnia okazja na obejrzenie wystawy z przewodnikiem.