II Kongres Muzealników Lubuskich

26 października w Zielonej Górze spotkali się przedstawiciele lubuskich muzeów, aby porozmawiać o swoich problemach i wymienić się doświadczeniami. Tym razem okazja był przednia:  uroczystość oficjalnego zakończenia projektu i rozbudowy Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Stała się ona okazją do podziękowania pracownikom sprawującym opiekę merytoryczną nad inwestycją oraz wykonawcom robót budowlanych, technicznych i aranżacyjnych, a także przypomnienia roli osób, które zainicjowały ideę zmiany wizerunku muzeum.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem: posłanka na Sejm RP Anita Kucharska-Dziedzic, wicewojewoda Wojciech Perczak, wicemarszałek Łukasz Porycki, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski.

Drugą część Kongresu wypełniły zagadnienia związane z życiem muzeów w Lubuskiem. Goście zostali zaproszeni do podzielenia się refleksjami dotyczącymi funkcjonowania instytucji muzealnych podczas pandemii. Wiele placówek ucierpiało pod względem finansowym z uwagi na spadek ilości zorganizowanych grup turystycznych, który po części tylko został zrekompensowany wzrostem frekwencji turystów indywidualnych. Z drugiej natomiast strony okres ten pozwolił na „złapanie oddechu” przez muzealników, którzy przy zmniejszeniu ilości organizowanych imprez i wydarzeń znaleźli w końcu czas na realizację innych, mniej efektownych, ale równie ważnych zadań (inwentaryzacja zabytków, przygotowywanie publikacji, sporządzanie sprawozdań z badań itp.). Sytuację w MTK zaprezentował dyrektor naszej instytucji Ryszard Skałba.

Niezwykle pozytywne wrażenie wywarła na obecnych ekspozycja muzeum zielonogórskiego ulokowana w nowo wybudowanej części obiektu, która z pewnością plasuje muzeum zielonogórskie w czołówce muzeów naszego regionu. Szczególnie ważny jest dział poświęcony przybyłym tu po wojnie osadnikom. Z całym przekonaniem możemy polecić wizytę w tej placówce każdemu, komu bliska jest historia oraz sztuka (część ekspozycji stanowi kolekcja sztuki polskiej XX w.)