Rozbiórka mostu kolejowego na Odrze

Dzieje kostrzyńskich mostów na Odrze i Warcie są bardzo burzliwe. Budowane, rozbierane, niszczone, uzupełniane, remontowane zmieniły na przestrzeni lat swój kształt, wygląd i stan. Za sztandarowym przykład takich losów może posłużyć most kolejowy na Odrze, który pod koniec  marca 1945 r. wysadzony został przez wycofujących się z Kostrzyna Niemców, a następnie odbudowany w celu przywrócenia ruchu kolejowego na trasie w kierunku Berlina.

Most został złożony z kilku różnych przęseł. Wykorzystano zarówno te, które zachowały się w Kostrzynie, oraz przęsła przetransportowane tutaj z innych miast (np. elementy z rozebranego, podnoszonego mostu przez Cieśninę Piany koło miejscowości Karnin na wyspie Uznam). W takim stanie most funkcjonował do dzisiejszych czasów. Nic więc dziwnego, że jego stan nie był najlepszy.

W roku ubiegłym strona niemiecka przystąpiła do realizacja zadania obejmującego budowę w tym miejscu nowego mostu. Będzie miał on 260 metrów długości i powstanie w miejscu obecnej przeprawy. Początkowo prowadzono prace na lądzie związane z torowiskami i terenem na przyczółkach mostowych, rozebrano też całkowicie most nad Vorflutkanal na Wyspie Odrzańskiej, we wrześniu br. przyszła kolej na rozbiórkę mostu na Odrze. Krok po kroku, przęsło po przęśle, żelazna konstrukcja mostu cięta jest ogromnymi nożycami na mniejsze kawałki i składowana jako złom na hałdach. Mając na uwadze, że jest to ważny element historii naszego miasta zwróciliśmy się do wykonawcy prac, firmy Sächsische Bau GmbH z Drezna z prośbą o przekazanie jednego z elementów konstrukcji mostu do naszych zasobów muzealnych. Prośba została przyjęta bardzo życzliwie i ze zrozumieniem. W dniu 21.10. udaliśmy się na plac budowy, gdzie pozwolono nam na wybranie interesującego nas elementu, po czym wycięto zgodnie z życzeniem spory fragment i przetransportowano do naszej bazy. Po odpowiednim przygotowaniu stanie się on kolejnym elementem naszej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip. Firmie Sächsische Bau GmbH składamy tą drogą serdeczne podziękowania!

Top nie koniec „prac mostowych” w naszym mieście. W związku z inwestycją niemiecką konieczna będzie przebudowa mostu kolejowego na Warcie oraz wiaduktu zlokalizowanego nad ul. Gorzyńską. A już niebawem rozpocznie się rozbiórka obecnego i budowa nowego mostu drogowego na Warcie.