Wyjazdy służbowe

Nasza praca, to nie tylko codzienne czynności muzealne na miejscu, ale również czasem konieczne są i wskazane wyjazdy poza Kostrzyn. W ostatnim czasie miały miejsce dwie takie podróże służbowe.

W dniu 23 września 70-lecie swojego istnienia obchodziło Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim. Jubileusz świętowano na dziedzińcu siedziby archiwum przy ul. Mościckiego. W uroczystości wzięli udział m. in. senator RP Władysław Komarnicki, prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki, członek zarządu woj. lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak i biskup gorzowski ks. Paweł Socha. Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które od 2017 uznane zostało za jednostkę  wytwarzającą materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, reprezentował  dyrektor Ryszard Skałba. Nieobecny był ze względów zdrowotnych dyrektor archiwum gorzowskiego prof. Arkadiusz Rymar, z którym jednak nawiązano połączenie online i który przemówił do gości z ekranu telewizyjnego. Z tej okazji zaprezentowana została również wystawa ukazująca dzieje i działalność gorzowskiego archiwum na przestrzeni tych 70 lat. Następnie odbyła się prezentacja książki pt. „W głównym nurcie dziejów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od końca XIII wieku do roku 2017” pod redakcją Dariusza A. Rymara.

27 września w Krośnie Odrzańskim w pomieszczeniach zamku piastowskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków stowarzyszenia Klaster Turystyki Historycznej. Klaster został zawiązany w 2019 r., lecz jego aktywność została mocno storpedowana przez pandemię koronawirusa. Nic więc dziwnego, że komisja rewizyjna, której przewodniczącym jest dyr. Ryszard Skałba, pozytywnie oceniła działalność zarządu. W tym pandemicznym czasie podejmowała on doraźne inicjatywy służące realizacji celów statutowych. W 2020 w praktyce udało się wydać mapę z atrakcjami turystycznymi zrzeszonymi w stowarzyszeniu oraz założyć internetowy fan page. Podczas dyskusji przyjęto kilka wniosków, jak np. zorganizowanie podróży studyjnej dla członków stowarzyszenia po obiektach przynależnych do klastra. Kolejne spotkanie będzie miało miejsce w przyszłym roku.