Archeolodzy na Warnikach

Od lipca 2021 r. archeolodzy z naszego muzeum prowadzą stały nadzór archeologiczny nad przebudową ul. Osiedle Warniki i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kostrzynie nad Odrą. Ku zaskoczeniu budowlańców i naszemu pod koniec sierpnia br. dokonaliśmy odkrycia nieznanego wcześniej stanowiska archeologicznego.

Jest to cmentarzysko sprzed około 2500 lat. Należy je wiązać z ludnością lokalnej grupy górzyckiej kultury łużyckiej (w 2011 r. nekropolia z tego okresu została odkryta między innymi na kostrzyńskim Starym Mieście na Rawelinie August Wilhelm).

Do 8 września br. zarejestrowaliśmy 45 obiektów archeologicznych, z czego ponad 90% stanowią groby ciałopalne. Przeważnie przepalone szczątki ludzkie składano w glinianych naczyniach pełniących funkcje urny. W nielicznych przypadkach prochy umieszczano w opakowaniach z surowców organicznych (tkanina czy skóra). W niektórych pochówkach składano dodatkowe naczynia pełniące funkcje przystawek. Przy urnach ujawniliśmy również ozdoby wykonane z brązu i żelaza. Niestety ze względu na wcześniejszą budowę drogi większość z tych obiektów jest mniej czy bardziej zniszczona. Ponadto odkryliśmy obiekty osadowe ludności kultury łużyckiej oraz grób szkieletowy prawdopodobnie z okresu średniowiecza. Wystąpiły także pojedyncze przedmioty związane z II wojną światową.

Prace wykopaliskowe przebiegają dosyć sprawnie i mamy nadzieję, że w jak najmniejszym stopniu opóźnią realizację poszczególnych zamierzeń budowlanych. Wykonawcy prac, jak i mieszkańcom Warnik dziękujemy za wsparcie i wyrozumiałość. Mamy jednocześnie nadzieję, że nasze prace, które codziennie dosyć licznie dopingujecie będą dla Was żywą lekcją historii.

Badania archeologiczne są realizowane na zlecenie głównego Wykonawcy - Firmy Maldrobud z Myśliborza. Nadzór będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach. Warto dodać, że to nie pierwsza i nie ostatnia inwestycja budowlana w Kostrzynie nad Odrą, na której pojawią się nasi archeolodzy. Ale o tym wkrótce.

Materiał TVP o wykopaliskach na Warnikach