Kostrzyńskie tramwaje upamiętnione

Jako placówka zajmująca się w głównej mierze kostrzyńską twierdzą nie unikamy również innych tematów związanych z przeszłością naszego miasta. Staramy się upamiętniać i dokumentować również inne miejsca i pamiątki odnoszące się do historii Kostrzyna. Z inicjatywy Muzeum Twierdzy odrestaurowany został m. in. „pomnik lwa” oraz utworzone zostało miejsce upamiętniające stacjonowanie wojska w zlikwidowanych koszarach przy ul. Wyszyńskiego.

Kolejnym tego typu przedsięwzięciem było uchronienie od niechybnego zniszczenia jednej z nielicznych pamiątek po kostrzyńskich tramwajach.  Podczas niedawnej renowacji dworca kolejowego po interwencji i na prośbę dyrektora muzeum Ryszarda Skałby pozostawiono na fasadzie metalowy element służący do podwieszenia trakcji elektrycznej. W minionym tygodniu pod rozetą umieszczona została tablica z krótką informacją o historii tramwajów w Kostrzynie. Odwiedzający nasze miasto goście, ale również sami kostrzynianie, uzyskali tym samym rozwiązanie zagadki zawieszonego na elewacji „kawałka metalu”. Jeśli ktoś nie kojarzy miejsca umocowania tego elementu, może je odnaleźć przy najbliższej wizycie na dworcu.