Nowy maszt Systemu Informacji Rzecznej

Choć kwestia bezpieczeństwa żeglugi rzecznej nie leży w zakresie naszych zadań, to jednak jesteśmy nią zainteresowani z racji położenia kostrzyńskiej twierdzy bezpośrednio nad Odrą. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie przystąpił do realizacji projektu wdrażania Systemu Informacji Rzecznej (RIS). Ma on na celu zintegrowanie i wykorzystanie informacji płynących ze wszystkich czujników i urządzeń instalowanych na jednostce pływającej oraz dodatkowo pozyskiwaniu informacji z zewnątrz.

W ramach realizacji zadania koniecznym stała się budowa wieży obserwacyjno-pomiarowo-transmisyjnej, która umożliwi transmisję danych i obserwację rzeki za pomocą kamer TV, których obraz będzie prezentowany w Centrum RIS w Szczecinie. Na lokalizację nowego masztu (po demontażu poprzedniego) wybrano skrawek terenu położony bezpośrednio przy siedzibie MTK przy ul. Granicznej.

Prace trwały od końca maja. Baczni obserwatorzy mogli zauważyć, że na początku czerwca stary maszt rozebrano, a na koniec lipca na jego miejscu pojawiła się nowa konstrukcja. Generalnym wykonawcą była firma Periskal CVBA z Belgii. Nowy maszt ma wysokość 31 m. Pragniemy uspokoić tych wszystkich, którzy obawiali się instalacji urządzeń telefonii komórkowej emitujących szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne: na konstrukcji zainstalowano wyłącznie kamery telewizyjne oraz anteny łączności satelitarnej.

Podczas realizacji zadnia nie obyło się bez przeszkód. Prace ziemne ujawniły XVI-wieczne pozostałości fundamentów Bastionu Królowa i konieczna była interwencja archeologiczna. Obecnie do wykonania pozostały tylko prace porządkowe  i włączenie urządzeń do systemu, co ma nastąpić z końcem sierpnia. Cieszymy się, że skrawek naszego terenu mogliśmy udostępnić na cel, który posłuży bezpieczeństwu żeglugi na Odrze. Być może więcej jednostek zdecyduje się na przybicie do przystani „Twierdza Kostrzyn”?