Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa – historia zabytku

O dziejach tej budowli pisało już kilku autorów. W zbiorach Muzeum Twierdzy Kostrzyn z kolei znajduje się sporo materiałów dotyczących świątyni, częściowo pozyskanych od osób prywatnych. Z kolei całkiem niedawno parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła została wyróżniona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za wzorowo przeprowadzoną renowację wnętrza kaplicy. Jest to chlubny przykład sztuki konserwatorskiej. Można mieć nadzieję, że inne zabytki w mieście również doczekają się tak fachowo przeprowadzonej renowacji.

Mając na uwadze te wszystkie sprawy, postanowiliśmy zebrać posiadane materiały i dostępne informacje w jedno. Tak powstała niewielka praca „Kaplica pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa – historia zabytku” autorstwa pana Jerzego Dregera. Temat okazał się być ciekawszym i obszerniejszym, niż sądziliśmy na początku.  Bogactwo informacji oraz materiałów wymusiło ujęcie tematu na 23 stronach. Opracowanie jest okraszone pokaźną liczbą fotografii, dokumentującą przemiany w wyglądzie świątyni.

Chcemy również podziękować za udostępnienie budynku kaplicy do obfotografowania ks. prałatowi Wojciechowi Skórze oraz Siostrom Pasterkom od Opatrzności Bożej.