Kocioł Tajemnic w Kostrzynie

Poszukiwacze historii, skarbów, pamiątek itp. stanowią bardzo liczną grupę, o której działalności krążą zróżnicowane opinie. Muzeum Twierdzy Kostrzyn jak dotychczas posiada wyłącznie pozytywne doświadczenia w kontaktach z przedstawicielami tej społeczności. Od lat współpracujemy z wolontariuszami i poszukiwaczami indywidualnymi oraz zrzeszonymi w stowarzyszeniach lub mniej formalnych grupach. Przekonujemy do legalizacji tego typu działań, pomagamy w uzyskaniu pozwoleń, kierujemy poszukiwaniami. Za dowód dobrej współpracy niech posłuży fakt, iż XI Zlot Poszukiwaczy Skarbów „Kocioł Tajemnic” będzie miał miejsce w dniach 18.09.-20.09.2020 r. właśnie w Kostrzynie.

Na Starym Mieście powstanie obozowisko poszukiwaczy, którzy w tym roku wspomogą nas przy zbadaniu terenu byłego obozu jenieckiego Stalag III C w Kostrzynie-Drzewicach. Głównym organizatorem zlotu jest F.H.U. „ANDA” Aleksandra de Lorm, a współorganizatorem obok MTK będzie Stowarzyszenie Templum. Patronat medialny objęła redakcja czasopisma „Odkrywca”

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 530 355 300. Po przyjeździe na teren zlotu każdy otrzyma identyfikator, który będzie wyróżnikiem dla uczestników, na których będzie czekało kilka niespodzianek. Zapraszamy do współpracy charakterystycznym zawołaniem poszukiwaczy i eksploratorów „Darz dół!”