Rozmowy z kostrzynianami

W dzień św. Walentego, 14.02. br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej pojawili się zakochani… w historii naszego miasta. Byli to zarówno jego niemieccy mieszkańcy jak i obecni mieszkańcy polskiego Kostrzyna. Za 15-20 lat nie będzie wśród nas osób, których miasto rodzinne nosiło nazwę „Küstrin” – taka jest rzeczywistość. Ważnym jest zatem, aby jeszcze teraz zebrać od nich informacje na temat codziennego życia, atmosfery, wspomnień związanych z „tamtym” Kostrzynem. Od wielu lat czyni to Siegfried Neubauer z Frankfurtu nad Odrą.

Odwiedza on byłych kostrzynian rozsianych po terenie Niemiec, rozmawia z nimi, spisuje ich wspomnienia, gromadzi fotografie i inne pamiątki, a pozyskane w ten sposób informacje publikuje w formie wywiadów w wydawanych przez siebie i drukowanych książkach. Dotychczas ukazało się (od 2004 r.) siedem tomów tych wspomnień pod wspólnym tytułem „Rozmowy z kostrzynianami”. Pierwszy z nich został właśnie przetłumaczony na język polski przez byłego pracownika MTK Marcina Wichrowskiego, co stało się przyczynkiem do zorganizowania przez MTK wieczoru autorskiego. W bibliotece pojawiło się ok. 20 osób, co cieszy, również młodych. Po krótkim wprowadzeniu przez dyr. Ryszarda Skałbę głos zabrał główny bohater wieczoru, który zrelacjonował nie tylko problemy, z jakimi borykał się przy zbieraniu materiałów i redagowaniu książek, ale również odniósł się do wspomnień kilku swoich rozmówców ilustrując swoją prelekcję licznymi fotografiami z minionym wizerunkiem miasta. Swoją pracę tłumacza przedstawił również Marcin Wichrowski, który pokrótce scharakteryzował trudności na jakie napotkał podczas przekładu. W dyskusji wzięli udział zarówno niemieccy jak i polscy uczestnicy spotkania, pytali m.in. o kostrzyńskie tramwaje czy o szkołę dla dziewcząt. Wypowiedzi gościa wieczoru znakomicie uzupełniał Klaus Thiel z Berlina, który jako nieco starszy od niego zachował w pamięci więcej wspomnień z „tamtych” czasów.

Po ponad dwugodzinnym spotkaniu była możliwość nabycia książki z dedykacją autora. Informujemy, iż jest ona w sprzedaży w biurze muzeum. Jest to ogromne kompendium wiedzy na temat Kostrzyna widzianego oczyma jego poprzednich mieszkańców i przy okazji pasjonująca lektura do miłośników historii.