Prezentacja MTK w Instytucie Zachodnim

W miniony piątek, 11 października, w Instytucie Zachodnim w Poznaniu miała miejsce ogólnopolska konferencja poświęconą roli muzeów w kształtowaniu tożsamości regionalnej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji muzealnych oraz badacze zajmujący się naukowo tym zagadnieniem.

W trakcie spotkania zostały poruszone następujące kwestie: rola tradycji słowiańskiej w kształtowaniu tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, niemieckie dziedzictwo kulturowe w polskim systemie muzealnym, muzea dotyczące II wojny światowej oraz budowanie tożsamości regionalnych w nowych uwarunkowaniach. W gronie zaproszonych 12 prelegentów znalazł się dyrektor naszego muzeum Ryszard Skałba, który przedstawił uczestnikom prezentację „Stare Miasto Kostrzyn – nadodrzańskie Pompeje” koncentrując się relacjach z byłymi niemieckimi mieszkańcami Kostrzyna oraz na stosunku obecnych mieszkańców miasta do niemieckiej spuścizny materialnej i niematerialnej. Podkreślił bardzo dobre kontakty z byłymi mieszkańcami, z instytucjami niemieckimi oraz ze światem polityki, kultury i mediów niemieckojęzycznych. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele muzeów, z którymi współpracujemy, m in. Muzeum Martyrologii w Słońsku (dyr. Dominika Piotrowska-Kuipers), Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie (dyr. Marcin Majewski) czy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (dyr. Paweł Pawłowski). Wielogodzinna konferencja nie zniechęciła do dyskusji, podczas której padały pytania i wnioski. Poruszono m.in. temat Kresowian, temat utrzymania placówek muzealnych (realizacji zadań ustawowych przez organizatorów muzeów), czy też kwestie różnic w narracji historycznej prowadzonej przez muzea położone na Ziemiach Zachodnich i Północnych (tzw. Ziemiach Odzyskanych) i muzea na pozostałym obszarze Polski. Było to drugie spotkanie z cyklu „regionalistycznego” organizowane przez Instytut Zachodni. Pierwsze miało miejsce w listopadzie 2018 r. w Gorzowie.