Szlakiem pomników

W ramach Dni Twierdzy w niedzielę, 1 września br., miała miejsce wycieczka autokarowa „Szlakiem pomników wojennych i wojskowych”. Trasa prowadziła z Kostrzyna – pierwszym przystankiem była figura lwa, pomnik pamięci ofiar I Wojny Światowej – przez Witnicę, Lubiszyn, Dębno z powrotem do Kostrzyna, ale po drodze zajechaliśmy do kilku innych miejscowości. Była to typowa wycieczka objazdowa, a na trasie kilkugodzinnej wyprawy znalazły się nie tylko miejsca upamiętniające wydarzenia z ostatniej wojny (pomniki ku chwale żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów i pionierów), ale również pomniki, które postawiono w związku z wydarzeniami I Wojny Światowej (pomniki niemieckie, stawiane najczęściej ku pamięci poległych żołnierzy z danej miejscowości).

Nie omieszkaliśmy również obejrzeć innych pomników znajdujących się w odwiedzanych miejscowościach, a niekoniecznie związanych z wojskowością, jak np. pomnik Jana Pawła II i ks. prałata Bielaka  w Witnicy, kamienie i dęby upamiętniające pobyt w tej okolicy cesarza niemieckiego Wilhelma II w Mościcach i Mosinie czy też figura św. Barbary w Barnówku. Do ciekawszych odwiedzonych przez 22 uczestników wycieczki obiektów należały min. miejsce pamięci dwóch zaginionych w akcji lotników amerykańskich (Mosina), kamień pamięci żołnierzy poległych w czasie wojny 1870-71 (Dębno) i pomnik żołnierzy radzieckich (Dębno). Część pomników poniemieckich nie znajduje się w najlepszym stanie, część przerobiono np. na kapliczki przykościelne, a część została odnowiona przez polskich mieszkańców tych terenów, którzy traktują je jako świadków historii. Nieco dłuższy pobyt miał miejsce w Lubiszynie, gdzie zwiedziliśmy prywatne muzeum II Wojny Światowej (jego właściciel był dzień wcześniej ze swoim stoiskiem podczas Dni Twierdzy na Starym Mieście). Przewodnikiem z ramienia Muzeum Twierdzy był Jerzy Dreger, w stroju adekwatnym do tematu wyprawy. Przekazał on uczestnikom wiele informacji i ciekawostek związanych z odwiedzanymi obiektami oraz zaprezentował wiele historycznych fotografii. Wycieczka objęła swoim zasięgiem tereny okolic Kostrzyna położone na północ od Warty, być może już w przyszłym roku udamy się na południe, aby uzupełnić swoją wiedzę o pomnikach okolicznych miejscowości.