Konferencja w Słubicach

28 października w słubickim Collegium Polonicum miała miejsce konferencja i dyskusja panelowa „Bitwa pod Kunowicami – lokalna historia widziana globalnie”. Bitwa pod Kunowicami, która miała miejsce 12 sierpnia 1759 roku, była jedną z największych bitew wojny siedmioletniej z druzgocącą klęską armii pruskiej. Od ponad 12 lat jest ona przedmiotem badań archeologicznych prowadzonych przez prof. Grzegorza Podrucznego.

Z pola bitwy pozyskano około 10 tysięcy eksponatów. W związku z powyższym pilnym stała się odpowiedź na pytanie, co uczynić ze znaleziskami i wynikami badań? Czy zasadnym byłoby powołanie do życia placówki muzealno-edukacyjnej zajmującej się tym wydarzeniem, czy też można zaaranżować wystawę stałą w już istniejących obiektach?

W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładów i prezentacji ekspertów. Wyniki dotychczasowych badań i odkryć zaprezentował pokrótce prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny. Historycznym spojrzeniem na bitwę pod Kunowicami z punktu widzenia niemieckiego zajął się dr Thomas Weißbrich - kierownik zbiorów militarnych Niemieckiego Muzeum Historycznego w Berlinie. Dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie Leszek Lisiecki zaprezentował najnowszy zrealizowany wspólnie z Seelow i Kostrzynem projekt, którego efektem było powstanie nowej siedziby muzeum, a Ryszard Skałba, dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn przedstawił okoliczności utworzenia placówki w swym mieście i materię, którą muzeum się zajmuje. W trakcie konferencji miało miejsce również zwiedzanie i prezentacja wystawy czasowej poświęconej eksponatom z badań archeologicznych na polu bitwy pod Kunowicami z udziałem rekonstruktora w historycznym mundurze pruskim.

Do dyskusji ekspertów i uczestników konferencji moderowanej przez dr Kristiane Janeke, kierownika działu zbiorów w Muzeum Historii Wojskowej Bundeswehry w Dreźnie, włączyli się przedstawiciele administracji i instytucji kulturalnych i inni goście z Polski i Niemiec. Zdecydowana większość opowiadała się za pozostawieniem znalezisk w regionie. Dyrektor MTK zadeklarował publicznie przyjęcie eksponatów z pola bitwy, gdyby nie znalazło się dla nich miejsce w Słubicach bądź Kunowicach. Niewykluczone, że wystawa prezentująca część zbiorów już wkrótce trafi czasowo do naszego muzeum. Jakie będą ostateczne rozstrzygnięcia, o tym zadecydują władze i społeczność lokalna.