Kolejni „Przyjaciele Muzeum Twierdzy”

W roku 2012 dyrektor MTK ustanowił honorowe wyróżnienie dla osób bądź organizacji wspierających bezinteresownie naszą placówkę. Otrzymują one miano „Przyjaciela Muzeum Twierdzy Kostrzyn”. Od roku 2012 tytuł ten otrzymało 16 osób (w tym czterech obcokrajowców) oraz jedno stowarzyszenie, które wspierały i nadal nas wspierają i pomagają nam w bardzo różnorodny sposób (m. in. udostępnianie materiałów i informacji, przekazywanie zabytków, propagowanie działalności muzeum, pomoc w rozwiązywaniu problemów, publikowanie artykułów o naszej pracy, czy też wykonywanie prac eksploracyjnych i fizycznych na naszą rzecz).

Tegorocznym laureatami zostali dwaj panowie: Zbigniew Czarnuch oraz Wojciech Korfanty. Pamiątkowy dyplom został wręczony p. Zbigniewowi Czarnuchowi podczas spotkania przedświątecznego MTK w dniu 10.12.2021. W spotkaniu z powodu choroby nie mógł wziąć udziału drugi z uhonorowanych Wojciech Korfanty, który został poinformowany o wyróżnieniu i któremu dyplom zostanie wręczony przy najbliższej okazji.

Pragniemy przypomnieć, że tytuł ten uprawnia do dożywotniego bezpłatnego przejazdu kostrzyńskimi tramwajami, a informacja o tym przywileju każdorazowo wzbudza entuzjazm i radość wyróżnionych. Wierzymy w to, że nigdy nie zabraknie nam kandydatów do tego zaszczytnego tytułu i że grono laureatów będzie się ciągle powiększać.


Zbigniew Czarnuch, 92 lata, mieszkaniec Witnicy. Regionalista, historyk, przewodnik, autor publikacji książkowych i wielu innych opracowań, wykładów i prelekcji na tematy naszego regionu. Inicjator różnego rodzaju wydarzeń o charakterze historycznym, konferencji, seminarium, publikacji. Z Panem Zbigniewem współpracujemy od lat realizując różne projekty, jak np. organizacja konferencji z okazji 500 rocznicy urodzin margrabiego Jana z Kostrzyna, organizacja wycieczki po Nowej Ameryce, czy wizyta w Parku Drogowskazów z młodzieżą w czasie Ferii w muzeum. W ostatnim czasie laureat kilkakrotnie przekazał na rzecz naszego muzeum różnego rodzaju bogate zbiory materiałów dotyczących historii miasta i twierdzy Kostrzyn – dokumenty, publikacje, kserokopie, wydawnictwa, w tym bogaty zasób fotografii dokumentujących zarówno życie dawnego Kostrzyna, jak i jego odkrywanie w latach 90-tych. Inicjator obchodów jubileuszu 900lecia  chrystianizacji  historycznej  Ziemi Lubuskiej.


Wojciech Korfanty, lat 44, rodowity opolanin, mieszkaniec podopolskiej miejscowości Jełowa. Absolwent Technikum budowlanego w Opolu, zatrudniony w branży budowlanej. Zamiłowanie do historii odziedziczył po mamie – nauczycielce tego przedmiotu. Do stałych lektur należały „od zawsze” dokumenty historyczne i o pracach archeologicznych, ale nie gardził też cała serią Indiana Jones. W Dębnie mieszka jego babcia i to do niej przyjeżdża od lat z rodziną i poznaje uroki Ziemi Kostrzyńskiej. Pierwszy raz spotkał archeologów  Muzeum Twierdzy Kostrzyn w Chwarszczanach i stał się nawróconym detektorystą. Wielokrotny uczestnik na zasadzie wolontariatu badań archeologicznych prowadzonych przez nasze muzeum. Bezinteresowna pomoc w Krześniczce, w Czarnowie, w Górzycy. Kilka urlopów wypoczynkowych w ostatnich latach spędził na wykopach archeologicznych.