Dokumenty Stalagu III C trafiły do MTK

W marcu br. informowaliśmy o śmierci dra Andrzeja Toczewskiego, w latach 1998-2015 dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej, historyka, badacza dziejów II wojny światowej, w szczególności zbrodni hitlerowskich oraz problematyki jenieckiej. Dla Kostrzyna była to z różnych względów ważna postać. Kilkakrotnie gościł w naszym muzeum. Od kilku lat prowadziliśmy rozmowy w sprawie wydania monografii Stalagu III C Alt Drewitz, ponieważ był on jednym z największych znawców tej problematyki. Niestety, nie udało się zrealizować wspólnego przedsięwzięcia.

Kilka tygodni temu otrzymaliśmy informację od wdowy po zmarłym, pani Joanny Toczewskiej, o możliwości pozyskania przez nas zgromadzonych przez męża materiałów. Nierozsądnym byłoby nie skorzystać z tej sposobności. Pracownicy MTK Jerzy Dreger i Dorota Chyczewska udali się zatem w dniu 1.10. br. do Zielonej Góry, gdzie na mocy zawartej umowy otrzymaliśmy zestaw dokumentów dotyczących Stalagu. Są to m.in. listy, pisma, szkice, plany, fotografie, wycinki prasowe, rysunki, protokoły itp.  – w kopiach i oryginałach w języku polskim, niemieckim, angielskim, francuskim  i rosyjskim. Łącznie 22 teczki materiałów w 4 segregatorach. Już wstępne oględziny nie pozostawiły wątpliwości, że są to cenne dokumenty, po części nam znane, po części zaś nowe i dotychczas niepublikowane. Wraz z przejętymi od Gimnazjum nr 3 eksponatami izby pamięci Stalagu III C oraz artefaktami pozyskanymi z terenu obozu podczas niedawnego zlotu poszukiwaczy i eksploratorów tworzą one solidny materiał i bazę wyjściową do przeprowadzenia badań i opracowania monografii tego obozu jenieckiego. Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeprowadzi w najbliższym czasie rozeznanie i być może uda się nam znaleźć osobę, która podejmie się tego zadania. Jesteśmy otwarci na propozycje i sugestie i liczymy na to, że doczekamy się kiedyś poważnego opracowania dotyczącego Stalagu III C Alt Drewitz..