Praktyka antropologiczna

Od kilku tygodni gości w naszym muzeum młoda mieszkanka Gorzowa pani Marta Cierniak. Jest to absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku antropologia fizyczna. Obecnie kontynuuje studia magisterskie z kryminalistyki i nauk sądowych w zakresie biologii i genetyki sądowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się badaniem materiałów kostnych, szczególnie skupiając się na zmianach wynikających z chorób i trybu życia. Jak wiadomo dość liczne badania archeologiczne prowadzone przez naszych archeologów dostarczają nam sporo materiału badawczego w postaci nie tylko różnego rodzaju przedmiotów, ale również szczątków ludzkich sprzed setek a nawet tysięcy lat. Tego typu szczątki odnalezione zostały choćby na terenie Górzycy, a pochodzą ze średniowiecznego cmentarza przy dawnej siedzibie biskupów lubuskich. Stanowią one dobry materiał badawczy do pracy dyplomowej. Jej celem jest identyfikacją cech osobniczych i wszelkich zmian kostnych, które mogą być wykorzystane w kryminalistyce i archeologii. Temat wydaje się być bardzo interesujący i wierzymy, że nasze zasoby dostarczą wystarczającej ilości kości nadających się do badań. Zapraszamy również innych studentów z kierunków historycznych do współpracy. Jeśli chciałby ktoś pomóc jako wolontariusz w pracy na wykopach archeologicznych, czy też chciałby w swoich badaniach wykorzystać posiadane przez nas zabytki, prosimy o kontakt. Jesteśmy otwarci na współpracę.