Zmarł dr Andrzej Toczewski

Przekazujemy bardzo smutną informację. 20 marca br. zmarł w wieku 73 lat dr Andrzej Toczewski. Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w latach 1998-2015, Honorowy Obywatel Zielonej Góry, historyk wojskowości, regionalista, badacz dziejów II wojny światowej, w szczególności zbrodni hitlerowskich oraz problematyki jenieckiej.

W 1976 roku ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze (WSP). Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1983 roku na podstawie pracy zatytułowanej „Walki 1 Frontu Białoruskiego o przełamanie linii Środkowej Odry w 1945 roku.” W latach 1996–1998 pełnił funkcję dyrektora Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Zielonej Górze. Dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze w latach 1998-2015. Twórca stałych ekspozycji Muzeum Wina i Muzeum Dawnych Tortur.

Dla Kostrzyna była to szczególnie ważna postać. Nie tylko dlatego, iż był absolwentem naszego Technikum Chemicznego (1963 - 1968), ale również ze względu na pionierskie publikacje dotyczące walk o Kostrzyn w 1945 roku. Kilkakrotnie mięliśmy okazje spotkać się z Nim w naszym muzeum. Pomijając kurtuazyjna wizytę w 2014 r., to w maju 2015 zorganizowaliśmy wieczór autorski z Jego udziałem w związku z prezentacją książki „Festung Küstrin 1945“, na którym pojawiło się też kilku kolegów szkolnych i nauczycieli p. Andrzeja. Ostatnie spotkanie miało miejsce prawie dokładnie rok temu (30.03.2019), kiedy to wziął udział w spotkaniu autorów publikacji dotyczących walk o Kostrzyn w 1945 r. Od kilku lat prowadziliśmy rozmowy w sprawie wydania monografii Stalagu III C Alt Drewitz, ponieważ był On jednym z największych znawców tej problematyki. Niestety, ciągle były inne projekty, inne zadania… Pogrzeb Andrzeja Toczewskiego odbył się w dniu 24 marca. Cześć Jego pamięci!